logo
XS
SM
MD
LG
(0352) 23-63-82
м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1

Про центр

Громадське здоров’я (англ. Public health) – це “наука і мистецтво профілактики захворювань, продовження життя і зміцнення здоров’я за допомогою організованих зусиль і свідомого вибору суспільства, організацій державних та приватних, громад та окремих осіб” (1920, C.E.A. Winslow). Громадське здоров’я опікується загрозами для здоров’я населення. За визначенням Всесвітньої організації охорони  здоров’я, під поняттям “здоров’я” слід розуміти “стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів”. Громадське здоров’я включає в себе міждисциплінарні підходи епідеміології, біостатистики і медичних послуг, санітарного стану навколишнього середовища, здоров’я населення, охорони психічного здоров’я, економіки охорони здоров’я, державної політики, страхової медицини, медицини праці та інші важливі розділи.У центрі уваги громадського здоров’я є поліпшення здоров’я та якості життя шляхом профілактики і лікування захворювань та інших чинників, що впливають на фізичне і психічне здоров’я, через спостереження випадків і пропаганди здорового способу життя. Сучасна практика громадського здоров’я вимагає міждисциплінарної команди фахівців багатьох фахів.

Громадське здоров’я – це система наукових, політичних, економічних, медико-соціальних заходів, спрямованих на організацію зусиль суспільства, державних та недержавних інституцій, громад та окремих осіб щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, продовження активного і працездатного віку шляхом забезпечення умов, за яких люди можуть бути здоровими, а також заохочення до здорового способу життя.

Головним аспектом профілактики є запобігання виникненню патологічних станів (первинна профілактика). Однак профілактика включає в себе також раннє виявлення і лікування захворювання з метою припинення розвитку патологічного стану (вторинна профілактика) і ведення хворого з метою зменшення наслідків існуючого патологічного стану (третинна профілактика).

Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей не тільки кожної окремої людини, але й суспільства в цілому, оскільки здорове суспільство є передумовою для соціально-економічного розвитку країни. Прийнявши своїм розпорядженням Концепцію розвитку системи громадського здоров’я Уряд передбачає створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

На виконання розпорядження КМУ Наказом МОЗ України № 604 від 18.09.2015 року утворено Державну установу "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України",  на виконання рішення десятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання від 20.12.2018 року № 1315 "Про створення Тернопільського обласного центру громадського здоровя" створено Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільський обласний  центр громадського здоров’я” Тернопільської обласної ради шляхом реорганізації Інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та Центру здоров’я.

Створення Центру є невідкладною складовою комплексної реформи системи охорони здоров’я та частиною імплементації Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Глава 22).

Головною візією Центру є формування державної політики та умов, за яких люди живуть здоровіше, безпечніше та довше. Для досягнення цього бачення необхідно, щоб Центр забезпечував вивчення та аналіз поточних проблем здоров’я населення, одночасно досліджуючи та реагуючи на ризики, які виникають в Тернопільській області та на глобальному рівні. 

Суть створення Центру громадського здоров’я – переорієнтуватися до політики зміцнення та збереження здоров’я населення і попередження захворювань.

Основні напрямки: виявлення захворювань на ранніх стадіях і вакцинація.  86% смертей в Україні зумовлені неінфекційними захворюваннями. На перших місцях – серцево-судинні, онкологія і травматизм. Якщо їх виявити на ранніх етапах, летального випадку можливо уникнути. Для цього необхідно організувати правильне інформування людей про те, як зберегти здоров’я,  а також зміцнити «первинну ланку» – посилити зв’язок між лікарем і пацієнтом на первинній ланці.

Другий крок – забезпечення необхідного рівня охоплення вакцинацією. Для покращення ситуації потрібно правильно налагодити комунікацію із пацієнтами.

Основне завдання ЦГЗ — розвиток системи громадського здоров’я та формування стійкої системи епідеміологічного нагляду в області, а саме: попередження і контролю над інфекційними хворобами (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, грип, поліомієліт, гепатити, інші), підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних хвороб; попередження та контролю за неінфекційними хворобами, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я; здійснення оцінки ризиків, лабораторних досліджень, прогнозування, матиме ресурси для реагування у випадку надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі здоров’ям (наприклад, епідемія) тощо.

 

Метою створення центру є:

 1. Забезпечення збереження і укріплення здоров’я населення.
 2. Забезпечення проведення оцінки епідеміологічних ризиків, епідеміологічного нагляду та моніторингу захворювань, вжиття спеціальних заходів, спрямованих на попередження, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій, у тому числі пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними захворюваннями.
 3. Здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності інфекційними та неінфекційними хворобами.
 4. Збір та аналіз стратегічної інформації, необхідної для формування державної політики і стратегічного управління з питань громадського здоров’я, здійснення міжрегіональної координації щодо їх впровадження.
 5. Здійснення організаційно-методичної роботи у сфері охорони здоров’я, збереження і укріплення здоров’я населення, у тому числі шляхом здійснення заходів з контролю, моніторингу та профілактики захворювань.

 

 

Головні напрямки роботи Центру громадського здоровя по профілактиці інфекційних та неінфекційних захворювань

 

Гігієнічна підготовка населення в процесі загальноосвітнього та професійного навчання

Професійно-гігієнічна підготовка населення цільового призначення

Санітарно-просвітні заходи серед населення

------контингенти------

 • діти в дошкільних закладах
 • школярі ЗОНЗ та студенти ПТУ
 • студенти ВНЗ
 • педагоги та психологи
 • спеціалісти – методисти
 • працівники соціальних служб та пенітенціарних закладів
 • інші категорії громадян

 

-- контингенти --

 • старшокласники
 • студенти
 • наречені
 • молоді батьки
 • вагітні жінки
 • пацієнти (реконвалесценти, практично здорові і здорові)

----контингенти----

 • працююче населення
 • пенсіонери
 • неорганізована молодь та підлітки

 

------місце проведення--------

 • дитячі дошкільні заклади
 • дитячі та юнацькі бібліотеки
 • загальноосвітні школи та коледжі
 • професійно – технічні училища
 • вищі навчальні заклади
 • бібліотеки для дорослого населення
 • учбові заклади підвищення кваліфікації (педагогічні, медичні, економічні інститути післядипломної освіти)
 • центри дитячої творчості
 • центри соціальних служб в справах сім’ї, дітей та молоді
 • дитячі будинки 
 • центри учнівської молоді
 • центри студентської молоді
 • спортивні клуби
 • організовані колективи
 • біржа праці
 • виправні колонії
 • телерадіокомпанії
 • будинки культури

 

------місце проведення--------

 • навчальні заклади
 • бібліотеки
 • молодіжні та юнацькі клуби
 • заклади РАГС
 • жіночі консультації
 • школи свідомого материнства і батьківства
 • клініки дружні до молоді
 • перинатальні центри
 • клуби по інтересах
 • центри дозвілля молоді
 • центри ЗСЖ
 • дискотеки
 • нічні клуби

 

------місце проведення--------

 • засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса)
 • кінозали
 • будинки культури
 • театри
 • вокзали
 • ринок
 • супермаркети
 • церкви
 • ЛПЗ
 • спортивні клуби
 • клуби по інтересах
 • бібліотеки
 • клуби ЗСЖ
 • майдани
 • поліклініки

------основні організаційні форми------

 • заняття на уроці
 • зустрічі-бесіди
 • семінари
 • засідання круглого столу
 • наради
 • конференції
 • прес-конференції
 • переривчасті курси удосконалення
 • створення куточків “Здоров’я”
 • виступи агітбригад
 • інструктажі
 • марафони
 • конкурси
 • селекторні наради

 

------основні організаційні форми-----

 • практичні заняття
 • лекції
 • бесіди
 • марафони
 • виставки
 • семінарські заняття
 • школи (школа цукрового діабету, школа гіпертоніка, школа профілактики туберкульозу, школа молодої сім’ї та інше)
 • інструктажі
 • санбюлетені ЗСЖ
 • школи ЗСЖ

 

------основні організаційні форми------

 • теле- і радіопередачі
 • веб-сайти ГУОЗ та ЛПЗ
 • публікації в газетах та періодичних виданнях
 • випуск санітарно-просвітньої літератури
 • кінолекторії просвітницького характеру
 • рекламні ролики в супермаркетах просвітницького характеру
 • акції на площах міст та сіл
 • куточки “Здоров’я” в місцях масового скупчення людей
 • виставки в бібліотеках
 • інформаційні стенди в аптеках, в ЖКГ
 • санбюлетені в ЛПЗ та СЕС
 • марафони здоров’я
 • “майстерня здоров’я”
 • прес-конференції
 • прес-тури
 • тренінги
 • соціологічні опитування